اس ام اس جدید 94

عنوان

Test , Test , Test

والا چی بگم

 


بچه فامیلمون ۸سالشه صبح تا شب پلاسه خونه ما ؛


 امروز همسایه مون اومده بود و راجب یه میوه ای شبیه انار میگفت که تبرک از یه جایی آوردن


و هرکی خورده بچه دار شده ! این بچه م نه گذاشت نه ورداشت گفت مگه انارم حامله میکنه ؟


 


 چی میگی شما ؟منو میگی ؟ چشا چارتا ، فک مماس با کف زمین …ما بچه بودیم زنبیل مامانمونو بعد خرید چک میکردیم ببینیم داداش خریده برامون ؟


 

Read More: والا چی بگم